راهنمای استفاده از CISCO در Linux

مراحل استفاده از CISCO در لینوکس:

مرحله اول:
در ترمینال لینوکس خود دستورات زیر را تایپ نمایید:

sudo /sbin/modprobe tun
sudo apt-get install openconnect
sudo openconnect SERVER

(بجای SERVER یکی از آدرس های دریافتی پس از خرید و مربوط به “سرویس CISCO” را انتخاب کرده و در این قسمت جایگذاری کنید.)

 

مرحله دوم:

در زمان درخواست username، نام کاربری دریافتی خود و در زمان درخواست password، کلمه عبور دریافتی خود را وارد نمایید.

 

مرحله سوم:

پس از اتصال موفق، در ترمینال لینوکس خود دستورات زیر را تایپ نمایید:

sudo apt-get install vpnc vpnc-scripts
sudo openconnect SERVER –script=/etc/vpnc/vpnc-script

(بجای SERVER یکی از آدرس های دریافتی پس از خرید و مربوط به “سرویس CISCO” را انتخاب کرده و در این قسمت جایگذاری کنید.)

 

مرحله چهارم:

هم اکنون میتوانید از سرویس خود استفاده کنید.

در صورت مشکل و یا سوال در مورد این آموزش با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.